Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
120
Atskaņošana/rediģēšana > 
Fotoattēlu rediģēšana
Seju retušēšana
Pieskarieties pie 
 
ĺ
 
.
Nospiediet [
C/F], lai pielāgotu iespēju.
• 
Varat arī vilkt slīdni vai pieskarieties +/- ikonām, lai pielāgotu 
iespēju.
• 
Skaitlim palielinoties, ādas tonis kļūst spilgtāks un mierīgāks.
Pieskarieties pie OK.
• 
Lai atceltu korekciju, pieskarieties pie 
.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.