Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
123
Bezvadu tīkls
Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (AP), kad esat lokālā 
bezvadu tīkla darbības diapazonā. Varat arī konfigurēt tīkla iestatījumus.
Savienojuma izveide ar lokālo bezvadu tīklu
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
, 
, vai 
.
Nospiediet [
m], un tad izvēlieties Wi-Fi iestatījums.
• 
Dažos režīmos sekojiet ekrāna instrukcijām līdz parādās Wi-Fi 
iestatījums ekrāns.
• 
Kamera automātiski meklē pieejamas AP ierīces.
Izvēlieties AP.
Atpakaļ
Atsvaidzināt
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• 
Lai atsvaidzinātu pieejamos AP, izvēlieties Atsvaidzināt.
• 
Izvēlieties Pievienot bezvadu tīklu, lai manuāli pievienotu AP. Lai 
manuāli pievienotu AP, jūsu AP nosaukumam jābūt angliski.
Ikona/Iespēja
Apraksts
Ekspromts AP
Drošs AP
WPS AP
Signāla stiprums
Nospiediet [
F] vai pieskarieties, lai atvērtu tīkla 
iestatījumu iespējas.
• 
Ja tiek izvēlēts aizsargāts AP, tiek parādīts uznirstošais logs. Ievadiet 
nepieciešamās paroles, lai izveidotu savienojumu ar lokālo bezvadu 
tīklu. Informāciju par teksta ievadi skatiet „Teksta ievade“. (127. lpp.)
• 
• 
Ja atlasīsit nedrošu AP, kamera izveidos savienojumu ar WLAN.
• 
Ja izvēlēsities AP, kas atbalsta WPS profilu, izvēlieties   
ĺ
 WPS PIN 
savienojums un AP ierīcē ievadiet PIN kodu. Savienojumu ar AP 
ierīci, kas atbalsta WPS profilu, var izveidot arī kamerā izvēloties  
 
ĺ
 WPS pogas savienojums un pēc tam nospiežot pogu WPS 
uz AP ierīces.
• 
Vienu AP var ietvert sarakstā divreiz ar dažādu frekvenci, jo kamera 
atbalsta duālās frekvenču joslas funkciju.