Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
124
Bezvadu tīkls > 
Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Tīkla opciju iestatīšana
Wi-Fi iestatījumu ekrānā, pārvietojieties līdz AP un tad 
nospiediet [
F] vai pieskarieties pie  .
Izvēlieties katru iespēju un ievadiet vajadzīgo informāciju.
Iespēja
Apraksts
Tīkla parole
Ievadiet tīkla paroli.
IP iestatījums
Automātiski vai manuāli iestatiet IP adresi.
Manuāla IP adreses iestatīšana
Wi-Fi iestatījumu ekrānā, pārvietojieties līdz AP un tad 
nospiediet [
F] vai pieskarieties pie  .
Izvēlieties IP iestatījums 
ĺ
 Manuāli.
Izvēlieties katru iespēju un ievadiet vajadzīgo informāciju.
Iespēja
Apraksts
IP
Ievadiet statisko IP adresi.
Apakštīkla maska
Ievadiet apakštīkla masku.
Vārteja
Ievadiet vārteju.
DNS serveris
Ievadiet DNS adresi.