Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
126
Bezvadu tīkls > 
Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Tīkla savienojuma veidi
• 
Lai izmantotu Wi-Fi funkciju, jāievieto atmiņas karte.
• 
Tīkla savienojuma kvalitāti noteiks AP.
• 
Jo lielāks ir attālums starp kameru un AP, jo ilgāks laiks būs nepieciešams 
savienojuma izveidošanai ar tīklu.
• 
Ja tuvumā esoša ierīce izmanto tādas pat frekvences radio signālus, kā 
jūsu kamera, tā var traucēt savienojumam.
• 
Ja AP nosaukums nav angļu valodā, kamera var neatpazīt ierīci vai 
nosaukums var parādīties nepareizi.
• 
Lai uzzinātu tīkla iestatījumus un paroli, sazinieties ar savu tīkla 
administratoru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.
• 
Ja WLAN pieprasa pakalpojumu sniedzēja autentifikāciju, ir iespējams, 
ka nevarēsit ar to izveidot savienojumu. Lai izveidotu savienojumu ar 
WLAN, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
• 
Atkarībā no šifrēšanas tipa, rakstzīmju skaits parolē var atšķirties.
• 
Bezvadu lokālā tīkla savienojuma izveide var būt neiespējama visās 
atrašanās vietās.
• 
Kamera var atainot AP sarakstos parādītu WLAN iespējotu printeri. Caur 
printeri nevar izveidot savienojumu ar tīklu.
• 
Kameru nevar vienlaicīgi pievienot tīklam un televizoram.
• 
Savienojuma izveide ar tīklu var radīt papildu izmaksas. Tās var mainīties 
atkarībā no jūsu līguma nosacījumiem.
• 
Ja nevarat pieslēgties lokālajam bezvadu tīklam, mēģiniet citu AP no 
pieejama AP saraksta.
• 
Pieteikšanās lapa var parādīties, kad izvēlaties brīvus WLAN, kurus 
piedāvā daži tīkla pakalpojumu sniedzēji. Ievadiet savu ID un paroli, lai 
izveidotu savienojumu ar lokālo bezvadu tīklu. Lai saņemtu informāciju 
par reģistrāciju un pakalpojumiem, sazinieties ar tīkla pakalpojumu 
sniedzējiem.
• 
Esiet piesardzīgi, kad ievadāt AP savienojumam personīgo informāciju. 
Neievadiet kamerā maksājuma vai kredītkaršu informāciju. Ražotājs 
neuzņemas atbildību par ar šādas informācijas ievadīšanu saistītām 
problēmām.
• 
Pieejamie tīkla savienojumi katrā valstī var būt atšķirīgi.
• 
Jūsu kameras WLAN funkcijai ir jāatbilst jūsu reģiona radio pārraidīšanas 
likumiem. Lai nodrošinātu atbilstību, lietojiet bezvadu lokālā tīkla 
funkciju tikai valstī, kur kamera iegādāta.
• 
Tīkla iestatījumu pielāgošanas process var mainīties atkarībā no tīkla 
nosacījumiem.
• 
Nemēģiniet piekļūt tīklam, ko neesat pilnvarots lietot.
• 
Pirms veidot savienojumus ar tīkliem, pārliecinieties, vai akumulators ir 
pilnībā uzlādēts.
• 
Failus, kas uzņemti dažos režīmos, nevar augšupielādēt vai nosūtīt.
• 
Ierīce var neatbalstīt failus, ko sūtāt uz citu ierīci. Tādā gadījumā, lai 
atskaņotu failus, izmantojiet datoru.