Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
127
Bezvadu tīkls > 
Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana
Teksta ievade
Uzziniet, kā ievadīt tekstu. Tabulas ikonas ļauj kustināt kursoru, mainīt 
gadījumu utt. Pieskarieties taustiņam, lai to ievadītu.
Ikona
Apraksts
Pārvietojiet kursoru.
Pārtrauciet ievadīt tekstu un atgriezieties iepriekšējā lapā.
Mainiet gadījumu.
Pārslēdzieties starp Simbolu/numuru režīmu un normālu režīmu.
Mainiet ievades valodu.
Ievadiet atstarpi.
Saglabājiet parādīto tekstu.
Dzēsiet pēdējo burtu.
• 
Dažos režīmos varat ievadīt tekstu tikai ar angļu valodas burtiem, neatkarīgi 
no tā, kāda valoda ir iestatīta.
• 
Iespējams ievadīt līdz 64 rakstzīmēm.
• 
Ekrāns var atšķirties atkarībā no ievades režīma.
• 
Pieskarieties un turiet taustiņu, lai ievadītu rakstzīmi taustiņa augšējā labajā 
stūrī.