Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
128
Bezvadu tīkls
Failu automātiskā saglabāšana viedtālrunī
Kamera izveido savienojumu ar viedtālruni, kas atbalsta AutoShare 
funkciju bezvadu lokālajā tīklā (WLAN). Kad uzņemat fotoattēlu ar kameru, 
fotoattēls tiek automātiski saglabāts viedtālrunī.
• 
AutoShare funkciju atbalsta Galaxy sērijas tālruņi vai Galaxy Tab modeļi ar 
Android 2.3 OS vai jaunāku versiju, vai iOS ierīces ar iOS 6.0 vai jaunāku versiju. 
Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārbaudiet ierīces programmaparatūru un 
atjauniniet, ja nepieciešams.
• 
Pirms šis funkcijas izmantošanas, jums ierīcē vajadzētu instalēt Samsung 
SMART CAMERA App. Lietojumprogrammu var lejupielādēt no vietnēm 
Samsung Apps, Google Play Store vai Apple App Store. Samsung SMART 
CAMERA App ir saderīga ar Samsung kameru modeļiem, kas ražoti 2013. gadā 
vai vēlāk.
• 
Lai instalētu un palaistu Samsung SMART CAMERA App viedtālrunī, kurā ir 
aktivizēta NFC funkcija, ieslēdziet NFC funkciju un novietojiet viedtālruni 
blakus kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Šo funkciju atbalsta viedtālruņi ar 
operētājsistēmu Android OS 2.3 vai jaunāku versiju. Šī funkcija nav pieejama 
iOS ierīcēs.
• 
Lai izmantotu šo funkciju, jāievieto atmiņas karte.
• 
Ja iestatīsiet šo funkciju, iestatījums saglabājas, pat ja maināt uzņemšanas 
režīmu.
• 
Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažos režīmos vai var nebūt pieejama ar dažām 
fotografēšanas iespējām.
Kamerā uzņemšanas režīmā nospiediet [
m].
Kamerā izvēlieties 
ĺ
 AutoShare 
ĺ
 Ieslēgts.
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties Nākamais.
Viedtālrunī aktivizējiet Samsung SMART CAMERA App.
• 
iOS ierīcēs pirms programmas ieslēgšanas ieslēdziet Wi-Fi funkciju.
• 
Lai automātiski palaistu programmu viedtālrunī, kurā ir aktivizēta 
NFC funkcija, ieslēdziet funkciju un novietojiet viedtālruni blakus 
kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Pārbaudiet, vai kamera ir savienota 
ar kameru un tad turpiniet ar 6. darbību.
Izvēlieties kameru no saraksta un savienojiet viedtālruni ar 
kameru.
• 
Viedtālrunis vienā reizē var izveidot savienojumu tikai ar vienu 
kameru.
Kamerā ļaujiet viedtālrunim izveidot savienojumu ar kameru.
• 
Ja viedtālrunis jau bija iepriekš savienots ar kameru, savienojums 
tiks izveidots automātiski.
• 
Kameras ekrānā parādīsies ikona, kas rāda savienojuma statusu  
(
).
Uzņemiet fotoattēlu ar kameru.
• 
Uzņemtais fotoattēls tiek saglabāts kamerā un tad tiek nosūtīts uz 
viedtālruni.
• 
Ja ierakstījāt video, tas tiek saglabāts tikai kamerā.