Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
12
Saturs
Akumulatoru tehniskie dati ................................................................................... 177
Akumulatora darbības laiks ................................................................................... 178
Paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni ....................................... 178
Piezīmes par akumulatora lietošanu................................................................... 178
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanas laikā ................................... 179
Piezīmes par akumulatora uzlādi ......................................................................... 179
Piezīmes par uzlādi, kad ir pievienots dators ................................................... 180
Pareizi lietojiet un utilizējiet akumulatorus un lādētājus ............................ 180