Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
129
Bezvadu tīkls
Kamera izveido savienojumu ar viedtālruni, kas atbalsta MobileLink 
funkciju bezvadu lokālajā tīklā (WLAN). Jūs ērti varat nosūtīt fotoattēlus un 
videoklipus savu uz viedtālruni.
• 
MobileLink funkciju atbalsta Galaxy sērijas tālruņi vai Galaxy Tab 
modeļi ar Android 2.3 OS vai jaunāku versiju, vai iOS ierīces ar iOS 6.0 
vai jaunāku versiju. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārbaudiet ierīces 
programmaparatūru un atjauniniet, ja nepieciešams.
• 
Pirms šis funkcijas izmantošanas, jums ierīcē vajadzētu instalēt Samsung 
SMART CAMERA App. Lietojumprogrammu var lejupielādēt no vietnēm 
Samsung Apps, Google Play Store vai Apple App Store. Samsung SMART 
CAMERA App ir saderīga ar Samsung kameru modeļiem, kas ražoti 2013. gadā 
vai vēlāk.
• 
Lai instalētu un palaistu Samsung SMART CAMERA App viedtālrunī, kurā ir 
aktivizēta NFC funkcija, ieslēdziet NFC funkciju un novietojiet viedtālruni 
blakus kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Šo funkciju atbalsta viedtālruņi ar 
operētājsistēmu Android OS 2.3 vai jaunāku versiju. Šī funkcija nav pieejama 
iOS ierīcēs.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Ja izvēlēsieties failus viedtālrunī, varat skatīt līdz 1000 neseniem failiem un 
sūtīt līdz 150 failiem vienlaicīgi. Ja atlasīsiet failus kamerā, varat skatīt failus, 
kuri tika izvēlēti no kameras. Nosūtamo failu maksimālais skaits, ko var 
nosūtīt, atšķiras atkarībā no viedtālruņa vietas krātuvē.
• 
Kad sūtat Full HD video, izmantojot funkciju MobileLink, dažās ierīcēs var 
nebūt iespējams atskaņot failus.
• 
Izmantojot šo funkciju iOS ierīcē, ierīcei var pazust Wi-Fi savienojums. 
• 
Failus ar formātu RAW sūtīt nevar.
Pagrieziet kameras režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties uz kameras esošo  .
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties Nākamais.
Izvēlieties uz kameras esošo nosūtīšanas iespēju.
• 
Ja atlasīsiet Atlasiet failus viedtālrunī, varat izmantot savu 
viedtālruni, lai skatītu un koplietotu kamerā glabājamos failus.
• 
Ja atlasīsiet Atlasiet failus kamerā, varat atlasīt failus, kurus sūtīsiet 
no kameras.
Viedtālrunī aktivizējiet Samsung SMART CAMERA App.
• 
iOS ierīcēs pirms programmas ieslēgšanas ieslēdziet Wi-Fi funkciju.
• 
Lai automātiski palaistu programmu viedtālrunī, kurā ir aktivizēta 
NFC funkcija, ieslēdziet funkciju un novietojiet viedtālruni blakus 
kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Pārbaudiet, vai kamera ir savienota 
ar kameru un tad turpiniet ar 7. darbību.
Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz viedtālruni