Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
131
Bezvadu tīkls
Kamera izveido savienojumu ar viedtālruni, kas atbalsta funkciju Remote 
Viewfinder bezvadu lokālajā tīklā (WLAN). Izmantojiet viedtālruni 
tālvadības aizvara atlaišanai ar funkciju Remote Viewfinder. Uzņemtais 
fotoattēls tiks parādīts viedtālrunī.
• 
Remote Viewfinder funkciju atbalsta Galaxy sērijas tālruņi vai Galaxy Tab 
modeļi ar Android 2.3 OS vai jaunāku versiju, vai iOS ierīces ar iOS 6.0 
vai jaunāku versiju. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārbaudiet ierīces 
programmaparatūru un atjauniniet, ja nepieciešams.
• 
Pirms šis funkcijas izmantošanas, jums ierīcē vajadzētu instalēt Samsung 
SMART CAMERA App. Lietojumprogrammu var lejupielādēt no vietnēm 
Samsung Apps, Google Play Store vai Apple App Store. Samsung SMART 
CAMERA App ir saderīga ar Samsung kameru modeļiem, kas ražoti 2013.  
gadā vai vēlāk.
• 
Lai instalētu un palaistu Samsung SMART CAMERA App viedtālrunī, kurā ir 
aktivizēta NFC funkcija, ieslēdziet NFC funkciju un novietojiet viedtālruni 
blakus kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Šo funkciju atbalsta viedtālruņi ar 
operētājsistēmu Android OS 2.3 vai jaunāku versiju. Šī funkcija nav pieejama 
iOS ierīcēs.
• 
Šī funkcija nav pieejama 3D režīmā.
Pagrieziet kameras režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties uz kameras esošo  .
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties Nākamais.
Viedtālrunī aktivizējiet Samsung SMART CAMERA App.
• 
iOS ierīcēs pirms programmas ieslēgšanas ieslēdziet Wi-Fi funkciju.
• 
Lai automātiski palaistu programmu viedtālrunī, kurā ir aktivizēta 
NFC funkcija, ieslēdziet funkciju un novietojiet viedtālruni blakus 
kameras NFC atzīmei. (30. lpp.) Pārbaudiet, vai kamera ir savienota 
ar kameru un tad turpiniet ar 6. darbību.
Izvēlieties kameru no saraksta un savienojiet viedtālruni ar 
kameru.
• 
Viedtālrunis vienā reizē var izveidot savienojumu tikai ar vienu 
kameru.
Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai