Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
132
Bezvadu tīkls > 
Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai
Kamerā ļaujiet viedtālrunim izveidot savienojumu ar kameru.
• 
Ja viedtālrunis jau bija iepriekš savienots ar kameru, savienojums 
tiks izveidots automātiski.
Viedtālrunī iestatiet šādas fotografēšanas iespējas.
Ikona
Apraksts
Zibspuldzes iespēja
Taimera iespēja
Fotogrāfijas izmērs
Vietas saglabāšana
• 
Izmantojot šo funkciju, nav pieejamas dažas kameras pogas.
• 
Izmantojot šo funkciju, tālrunī nedarbosies aizvara poga un 
tālummaiņas poga.
• 
Remote Viewfinder režīms atbalsta tikai fotoattēlus ar izmēru  
 un  .
Lai iestatītu fokusu, viedtālrunī pieskarieties un turiet  .
• 
Fokuss tagad ir automātiski iestatīts uz Daudzpunktu AF.
Lai uzņemtu fotoattēlu, atlaidiet  .
• 
Viedtālrunī saglabāto fotoattēlu lielums tiks mainīts uz 1616X1080, 
ja uzņemšana notiek ar izšķirtspēju  , un uz 1920X1080, ja 
uzņemšana notiek ar izšķirtspēju  .
• 
Lietojot šo funkciju, ideālais attālums starp kameru un viedo tālruni ir atkarīgs 
no apkārtnes.
• 
Lai varētu izmantot šo funkciju, viedtālrunim jāatrodas 7 m rādiusā no 
kameras.
• 
Pēc   atlaišanas viedtālrunī paies mazliet laika, līdz tiks uzņemts attēls.
• 
Funkcija Remote Viewfinder tiks deaktivizēta, ja:
 -
tālrunī tiek saņemts ienākošs zvans
 -
kamera vai viedtālrunis tiek izslēgts
 -
atmiņa būs pilna
 -
ierīcei pārtrūkst savienojums ar WLAN
 -
Wi-Fi savienojums ir vājš vai nestabils
 -
neveicat darbības aptuveni 5 minūtes, bet savienojums ir izveidots