Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
133
Bezvadu tīkls
Fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot autom. dublēšanu
Ar kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus uz datoru var nosūtīt 
bezvadu tīklā.
Autom. dublēšanas programmas instalēšana 
jūsu datorā
Instalējiet i-Launcher datorā. (163. lpp.)
Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.
Kad parādās programmas Autom. dubl. ikona, noklikšķiniet uz 
tās.
• 
Programma Autom. dubl. ir instalēta datorā un informācija 
par datoru tiks saglabāta kamerā. Ievērojiet ekrānā redzamos 
norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.
• 
Informāciju par datoru var arī saglabāt kamerā, izveidojot 
savienojumu ar datoru, un kamerā — izmantojot Wi-Fi.
Atvienojiet USB kabeli.
Pirms programmas instalēšanas nodrošiniet, lai dators būtu pieslēgts tīklam. 
Ja interneta savienojums nav pieejams, programma ir jāinstalē no komplektā 
iekļautā kompaktdiska.
Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz 
datoru
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
.
• 
Ja parādās uznirstošais logs, kas norāda, ka nepieciešams 
lejupielādēt lietojumprogrammu, izvēlieties Nākamais.
• 
Lai izmantotu automātiskās dublēšanas funkciju, ir jākonfigurē 
dublēšanas datora informācija. Papildu informāciju skatiet „Autom. 
dublēšanas programmas instalēšana jūsu datorā
. (133. lpp.) Ja 
datorā ir instalēta programma Autom. dubl., informāciju par datoru 
var saglabāt, izmantojot USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)