Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
135
Bezvadu tīkls
Izvēlieties lodziņu Vārds, ievadiet savu vārdu un pēc tam 
pieskarieties pie  .
Sūtītāja iestatījums
Vārds
Saglabāt
E-pasts
Atiestatīt
Izvēlieties lodziņu E-pasts, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc 
tam pieskarieties pie  .
Izvēlieties Saglabāt, lai saglabātu izmaiņas.
• 
Lai dzēstu savu informāciju, izvēlieties Atiestatīt.
Varat veikt izmaiņas e-pasta izvēlnē un nosūtīt kamerā saglabātos 
fotoattēlus vai video pa e-pastu.
E-pasta iestatījumu maiņa
E-pasta izvēlnē var mainīt informācijas glabāšanas iestatījumus. Varat 
arī iestatīt vai mainīt e-pasta paroli. Informāciju par teksta ievadi skatiet 
„Teksta ievade”. (127. lpp.)
Informācijas saglabāšana
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
Nospiediet [
m].
Izvēlieties Sūtītāja iestatījums.
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot e-pastu