Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
136
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot e-pastu
E-pasta paroles iestatīšana
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
Nospiediet [
m].
Izvēlieties Paroles iestatīšana 
ĺ
 Ieslēgts.
• 
Lai deaktivētu paroli, izvēlieties Izslēgta.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties OK.
Ievadiet četru ciparu paroli.
Vēlreiz ievadiet paroli.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties OK.
Ja esat aizmirsis paroli, varat to atiestatīt, paroles iestatīšanas ekrānā izvēloties 
RESET. Atiestatot informāciju, tiks dzēsta iepriekš saglabātā lietotāja iestatījumu 
informācija, e-pasta adrese un nesen nosūtīto e-pasta vēstuļu saraksts.