Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
137
Bezvadu tīkls > 
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot e-pastu
E-pasta paroles maiņa
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu,  
tā meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
Nospiediet [
m].
Izvēlieties Paroles nomaiņa.
Ievadiet savu pašreizējo četru ciparu paroli.
Ievadiet jaunu četru ciparu paroli.
Vēlreiz ievadiet jauno paroli.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties OK.
Fotoattēlu vai video sūtīšana, izmantojot 
e-pastu
Kamerā saglabātos fotoattēlus vai video var nosūtīt kā e-pasta pielikumus. 
Informāciju par teksta ievadi skatiet „Teksta ievade”. (127. lpp.)
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu,  
tā meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
Izvēlieties lodziņu Sūtītājs, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc 
tam pieskarieties pie  .
• 
Ja informācija ir iepriekš saglabāta, tā tiks ievietota automātiski. 
(135. lpp.)
• 
Lai izmantotu adresi no iepriekšējo sūtītāju saraksta, izvēlieties  
 
ĺ
 adrese.