Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
13
Fotografēšanās koncepcijas
Fotografēšana stāvus
Izplānojiet uzņēmumu; apstājieties taisni ar kājām plecu platumā un ar 
elkoņiem pavērstiem uz leju.
Pozu uzņemšana
Lai uzņemtu labu fotoattēlu, svarīgi ieņemt pareizu pozu, stabilizējot 
kameru. Pat, ja turat kameru pareizi, nepareiza poza var izraisīt kameras 
vibrāciju. Stāviet taisni un nekustīgi, lai uzturētu stabilu pamatu kamerai. 
Uzņemot attēlu ar mazu aizvara ātrumu, aizturiet elpu, lai mazinātu 
ķermeņa kustības.
Kameras turēšana
Turiet kameru labajā rokā un novietojiet labo rādītājpirkstu uz aizvara 
pogas. Novietojiet kreiso roku zem objektīva, lai to atbalstītu.