Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
141
Bezvadu tīkls
AllShare Play izmantošana, lai sūtītu failus
Failus no kameras var augšupielādēt AllShare Play tiešsaistes krātuvē vai 
skatīt failus AllShare Play ierīcē, kas pieslēgta tam pašam AP.
Fotoattēlu augšupielāde tiešsaistes krātuvē
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlēties 
 
ĺ
Tīmekļa krātuve.
• 
Ja parādās vednes ziņojums, izvēlieties OK.
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
• 
Lai mainītu augšupielādēto fotoattēlu izmērus, nospiediet [
m], 
un tad izvēlieties Augšupielādējamā attēla izmērs.
• 
Ja esat reģistrēts vairāk kā vienā tīmekļa krātuvē, varat izvēlēties 
no saraksta, nospiežot [
m] un tad izvēloties Mainīt tīmekļa 
krātuvi.
Ievadiet savu ID un paroli un pēc tam izvēlieties Pieteikties 
ĺ
 
OK.
• 
Informāciju par teksta ievadi skatiet „Teksta ievade. (127. lpp.)
• 
Lai izvēlētos ID no saraksta, izvēlieties   
ĺ
 ID.
• 
Ja esat vietnē pieteicies iepriekš, ir iespējams pieteikties 
automātiski.
Lai izmantotu šo funkciju, jāizveido AllShare Play konts un konts ar 
piesaistītu tiešsaistes krātuves pakalpojumu, izmantojot datoru. Kad 
pabeigta kontu izveide, pievienojiet tiešsaistes krātuves kontu AllShare 
Play.
Atlasiet augšupielādējamos fotoattēlus un tad atlasiet 
Augšupielādēt.
• 
Ja esat reģistrēts vairāk kā vienā tīmekļa krātuvē, vispirms izvēlieties tīmekļa 
krātuvi.
• 
AllShare Play tiešsaistes krātuvē nevar augšupielādēt video failus.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Var augšupielādēt līdz pat 20 failiem.
• 
Fotoattēlus varat augšupielādēt arī atskaņošanas režīmā, nospiežot [
m] 
un tad izvēloties Koplietot (Wi-Fi) 
ĺ
 AllShare Play.