Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
142
Bezvadu tīkls > 
AllShare Play izmantošana, lai sūtītu failus
Fotoattēlu vai videoklipu skatīšanās ierīcēs, 
kas atbalsta AllShare Play
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz 
B.
Izvēlieties 
 
ĺ
Tuvumā esošās ierīces.
• 
Ja parādās vednes ziņojums, izvēlieties .
• 
Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu 
lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci. 
• 
Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā 
meklēs pieejamās AP ierīces. (123. lpp.)
• 
Izveidot savienojumu var atļaut tikai izvēlētām ierīcēm vai visām 
ierīcēm, nospiežot [
m] un tad uz ekrāna izvēloties DLNA 
piekļuves kontrole.
• 
Tiek izveidots koplietojamo failu saraksts. Uzgaidiet, līdz citas ierīces 
atradīs jūsu kameru.
Pievienojiet AllShare Play ierīci tīklam, un tad ieslēdziet 
funkciju AllShare Play.
• 
Papildu informāciju skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.
Kamerā ļaujiet AllShare Play ierīcei izveidot savienojumu ar 
kameru.
AllShare Play ierīcē izvēlieties kameru, kuru pieslēgsiet.
AllShare Play ierīcē pārlūkojiet koplietojamos fotoattēlus vai 
video.
• 
Informāciju par kameras meklēšanu un fotoattēlu un videofailu 
pārlūkošanu, izmantojot AllShare Play ierīces, skatiet ierīces 
lietošanas rokasgrāmatā.
• 
Video var netikt atainoti kvalitatīvā veidā atkarībā no AllShare 
Play ierīces veida vai tīkla apstākļiem. Vienmērīgai atskaņošanai 
izmantojiet 5Ghz duālās frekvenču joslas AP ierīci.
AP
S
  Kamera ir savienota ar televizoru, kas atbalsta AllShare Play, izmantojot WLAN.