Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
143
Bezvadu tīkls > 
AllShare Play izmantošana, lai sūtītu failus
• 
Var koplietot līdz pat 1000 jaunākajiem failiem.
• 
Ar AllShare Play ierīci būs iespējams apskatīt tikai fotoattēlus vai videofailus, 
kas uzņemti ar jūsu kameru.
• 
Bezvadu savienojuma diapazons starp jūsu kameru un AllShare Play ierīci var 
mainīties atkarībā no AP specifikācijām.
• 
Ja kamera ir savienota ar divām AllShare Play ierīcēm, atskaņošana var būt 
lēnāka.
• 
Koplietotie fotoattēli vai videoklipi būs oriģinālajā izmērā.
• 
Šo funkciju var lietot tikai ar ierīcēm, kas atbalsta AllShare Play.
• 
Koplietotie fotoattēli un videofaili netiks saglabāti AllShare Play ierīcē, taču 
tos iespējams saglabāt kamerā atbilstoši ierīces specifikācijām.
• 
Laiks, kas vajadzīgs, lai pārsūtītu fotoattēlus un videofailus uz AllShare Play 
ierīci, atkarīgs no tīkla savienojuma, koplietojamo failu skaita un šo failu 
izmēra.
• 
Ja, skatot fotoattēlus vai videofailus AllShare Play ierīcē, nepareizi izslēdzat 
kameru (piemēram, izņemot akumulatoru), ierīce tik un tā atpazīs kameru kā 
pieslēgtu.
• 
Fotoattēlu un videoklipu secība kamerā var atšķirties no to secības AllShare 
Play ierīcē.
• 
Fotoattēlu un videoklipu ielādei un sākotnējai iestatīšanai vajadzīgais laiks ir 
atkarīgs no fotoattēlu un videoklipu skaita, ko vēlaties koplietot.
• 
Ja skatot AllShare Play ierīcē fotoattēlus un videofailus vienlaikus lietojat 
ierīces tālvadības pulti vai veicat papildu darbības ar ierīci, šī funkcija var 
nedarboties pareizi.
• 
Ja, skatoties failus AllShare Play ierīcē, tos kamerā pārkārtojat vai šķirojat, 
jums būs vēlreiz jāiestata sākotnējie iestatījumi, lai atjauninātu failu sarakstu 
ierīcē.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena faila.
• 
Mēs iesakām izmantot tīkla kabeli, lai pieslēgtu AllShare Play ierīci savam AP. 
Tas minimizēs video „raustīšanos”, kas varētu rasties, straumējot saturu.
• 
Lai skatītu failus AllShare Play ierīce, izmantojot funkciju Tuvumā esošās 
ierīces
, iespējojiet multiraides režīmu savā AP.
• 
1920X1080 (60 fps) var atskaņot tikai Full HDTV televizoros, kas var atskaņot 
ar ātrumu 60 kadri sekundē.
• 
3D failus varat skatīt tikai 3D saderīgos televizoros vai monitoros.