Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
144
Bezvadu tīkls
Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct
Ja kamera tiek savienota ar ierīci, kas atbalsta Wi-Fi Direct funkciju, 
izmantojot lokālo bezvadu tīklu, jūs varat pārsūtīt fotoattēlus uz ierīci. 
Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
Aktivizējiet ierīces Wi-Fi Direct opciju.
Kameras atskaņošanas režīmā ritiniet līdz fotoattēlam.
Nospiediet [
m] un tad izvēlieties Koplietot (Wi-Fi) 
ĺ
 
Wi-Fi Direct.
• 
Viena attēla skatā varat sūtīt tikai vienu fotoattēlu vienlaicīgi.
• 
Sīktēlu skatā varat atlasīt vairākus fotoattēlus. Kad esat pabeidzis 
fotoattēlu atlasi, izvēlieties Augšupielādēt.
Kameras Wi-Fi Direct ierīču sarakstā izvēlieties ierīci.
• 
Ierīces Wi-Fi Direct opcijai noteikti jābūt ieslēgtai.
• 
Varat izvēlēties kameru no Wi-Fi Direct ierīču saraksta.
Pārejot pie ierīces, ļaujiet kamerai izveidot savienojumu ar 
ierīci.
• 
Fotoattēls tiks pārsūtīts uz ierīci.
• 
Var sūtīt līdz pat 20 failiem vienlaicīgi.
• 
Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena fotoattēla.
• 
Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi Direct ierīci, atjauniniet ierīci ar 
jaunāko programmaparatūru. Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.