Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
146
Kameras iestatījumu izvēlne
Ar šiem iestatījumiem varat iestatīt lietotāja vidi.
Lai iestatītu 
lietotāja opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 iespēja.
Pieejamie elementi un to secība var atšķirties atkarībā no uzņemšanas 
apstākļiem.
ISO pielāgošana
ISO solis
Varat iestatīt USO jutības izmēru ar 1/3. vai 1. soli.
Automātiskais ISO diapazons
Varat iestatīt maksimālo ISO vērtību, ar kuru tiek izvēlēts katrs EV solis, 
iestatot ISO Automātisks.
* Noklusējums
Iespēja
Vērtība
1/3 solis
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, 
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 solis
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Trokšņa mazinājums
Izmantojiet trokšņa mazinājumu, lai mazinātu fotoattēlu vizuālo troksni.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Augsts ISO NR
Šī funkcija samazina troksni, kas var rasties, iestatot 
augstu ISO jutību. (Izslēgta, AugstsNormāla*, Zems)
Ilgstošs NR
Šī funkcija samazina troksni, iestatot kameru ilgstošai 
ekspozīcijai. (IzslēgtaIeslēgt*)
Lietotāja iestatījumi