Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
147
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Tveršanas iestatījums
Varat iestatīt iespējas AE tveršana, BB tveršana un P Wiz tveršana.
Iespēja
Apraksts
AE tveršanas 
iestatījums
Iestatiet ekspozīcijas intervālu. (-/+0.3 EV*,  
-/+0.7 EV-/+1 EV-/+1.3 EV-/+1.7 EV,  
-/+2 EV-/+2.3 EV-/+2.7 EV-/+3 EV)
WB tveršanas 
iestatījums
Pielāgojiet 3 tverto fotoattēlu baltā balansa 
intervāla diapazonu. (AB-/+3*, AB-/+2AB-/+1
MG-/+3MG-/+2MG-/+1)
Piemēram, AB-/+3 pielāgo dzintara vērtību plus vai 
mīnus trīs soļi. MG-/+3 pielāgo fuksīna vērtību tādā 
pašā apjomā.
P Wiz tveršanas 
iestatījums
Izvēlieties 3 attēla vedņa iestatījumus, ko kamera 
izmanto, lai uzņemtu 3 tvertos fotoattēlus.
DMF (tiešais manuālais fokuss)
Varat pielāgot fokusu manuāli, pagriežot fokusa gredzenu, kad panākts 
fokuss, daļēji nospiežot [Aizvars]. Šī funkcija var nebūt pieejama ar dažiem 
objektīviem.