Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
148
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Krāsu attālums
Krāsu attāluma iespēja ļauj izvēlēties krāsu attēlošanas metodi. Tādām 
digitālajām ierīcēm kā digitālās kameras, monitori un printeri ir savas 
metodes krāsu attēlošanai, ko sauc par krāsu attālumiem.
Iespēja
Apraksts
sRGB
sRGB (standarta RGB) ir starptautiskā specifikācija 
krāsu attāluma noteikšanai, no izveidojusi IEC 
(Starptautiskā elektrotehniskā komisija). To plaši 
pielieto, izveidojot krāsas datoru monitoriem, kā 
arī standarta krāsu attālums Exif. sRGB ir ieteicams 
parastajiem attēliem un attēliem, kurus vēlaties 
publicēt internetā.
Adobe RGB
Adobe RGB tiek izmantots komerciālai drukai, un 
tam ir lielāks krāsu diapazons kā sRGB. Tā plašais 
krāsu diapazons ļauj ērti rediģēt fotoattēlus datorā. 
Ievērojiet, ka atsevišķas programmas ir vispārēji 
saderīgas ar krāsu attālumu ierobežotu skaitu.
Adobe RGB
sRGB
Kad krāsu attālums ir iestatīts uz Adobe RGB, fotoattēli tiks saglabāti kā  
„_SAMXXXX.JPG“.