Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
149
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Izkropļojumu labošana
Varat labot objektīva izkropļojumu, kas var rasties objektīva dēļ.  
Šī funkcija var nebūt pieejama ar dažiem objektīviem.
Pieskāriena darbība
Iestatiet, lai iespējotu pieskāriena vadību Uzņemšanas režīmā.
Iespēja
Apraksts
Ieslēgt
Lietot pieskāriena darbības Uzņemšanas režīmā. 
Izslēgta
Nelietot pieskāriena darbības Uzņemšanas režīmā.  
(Jūs varat lietot pieskāriena darbības citās situācijās.)  
iFn pielāgošana
Varat izvēlēties iespējas, ko var pielāgot, i-Function objektīvā nospiežot 
[i-Function].
Iespēja
Apraksts
Diafragma
Iestatiet diafragmas atvēruma vērtības pielāgošanu.
Aizvara ātrums
Iestatiet aizvara ātruma pielāgošanu.
EV
Iestatiet ekspozīcijas vērtības pielāgošanu.
ISO
Iestatiet ISO jutības pielāgošanu.
Baltā balanss
Iestatiet baltā balansa pielāgošanu.
Z
Iestatiet tālummaiņas koeficienta pielāgošanu.
Lietotāja displejs
Varat displejā pievienot vai noņemt uzņemšanas informāciju.
1
2
3
London
Nr.
Apraksts
Dat. un laiks
Iestatiet datuma un laika attēlojumu.
Ikonas
Iestatiet ikonu attēlojumu uzņemšanas režīmā pa labi.