Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
150
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Nr.
Apraksts
Histogramma
Iestatiet histogrammas displejā ieslēgšanu vai izslēgšanu. 
Par histogrammu
Histogramma ir diagramma, kurā redzama spilgtuma izplatība 
fotoattēlā. Histogrammas nobīde pa kreisi norāda uz tumšu 
fotoattēlu. Histogrammas nobīde pa labi norāda uz spilgtu fotoattēlu. 
Diagrammas augstums saistīts ar krāsu informāciju. Jo augstāka 
diagramma, jo izplatītāka konkrētā krāsa.
Nepietiekama ekspozīcija  Līdzsvarota ekspozīcija 
Pārmērīga ekspozīcija
Atslēgu kartēšana
Pielāgotajai pogai vai DIRECT LINK pogai piešķirto funkciju var mainīt.
* Noklusējums
Poga
Funkcija
Pielāgota
Iestatiet Pielāgotās pogas funkciju.
• 
Optiskais priekšskatījums*: izpildīt lauka dziļuma 
priekšskatījuma funkciju aktuālajam diafragmas 
atvēruma lielumam. (24. lpp.)
• 
WB ar vienu pieskārienu (baltā balanss): izpildīt baltā 
balansa pielāgošanas funkciju.
• 
Viena pieskāriena RAW+: saglabāt failu RAW+JPEG 
formātā. Lai saglabātu failu JPEG formātā, vēlreiz 
nospiediet pogu.
• 
Atiestatīt: atiestatīt dažus iestatījumus.
• 
AEL: izpildīt automātiskās ekspozīcijas bloķēšanas 
funkciju.
• 
AEL apturēšana: pēc fotografēšanas izpildīt 
automātiskās ekspozīcijas bloķēšanas funkciju.
DIRECT LINK
Iestatiet DIRECT LINK pogas funkciju. (AutoShare*, 
MobileLinkRemote ViewfinderAutom. dubl.
E-pastsSNS & CloudAllShare Play)