Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
151
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Lietotāja iestatījumi
Režģa līnijas
Izvēlieties vedni, kas palīdzēs izveidot sižetu.  
(Izslēgta*, 3 X 32 X 2KrustsDiagonāle)
AF indikators
Uzņemot tumšā vietā, ieslēdziet AF indikātoru, lai uzlabotu automātisko 
fokusu. Automātiskā fokusa labāk funkcionē tumšās vietās, kad ieslēgts AF 
indikators.