Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
153
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Enerģijas 
taupīšana
Iestatiet enerģijas atslēgšanas laiku. Kamera atslēdzas, ja 
neizmantojat kameru laikā, ko esat iestatījis.  
(30 sek.1 min.*, 3 min.5 min.10 min.30 min.)
• 
Kamera saglabā enerģijas atslēgšanas laika iestatījumu 
arī, nomainot akumulatoru.
• 
Enerģijas taupīšana var nedarboties, ja, atskaņojot 
slīdrādi vai filmu, kamera ir pievienota datoram vai 
televizoram.
Palīdzības 
ceļveža 
displejs
• 
Režīmu Palīdzības Gids: iestatiet, lai parādītu palīdzības 
tekstu par izvēlēto režīmu mainot uzņemšanas režīmus.  
(IzslēgtaIeslēgt*)
• 
Funkciju Palīdzības Gids: iestatiet displeja palīdzības 
tekstu par izvēlnēm un funkcijām. (IzslēgtaIeslēgt*)
Nospiediet [
n], lai paslēptu palīdzības tekstu.
Language
Iestatiet valodu, ko kamera rādīs displejā.
Dat. un laiks
Iestatiet datumu, laiku, datuma formātu, laika joslu un, vai 
uz fotoattēliem iespiest datumu. (Laika joslaDat. un laiks
Datuma veidsLaika tipsIeraksts)
• 
Datums parādās fotoattēla labajā apakšējā pusē.
• 
Izdrukājot fotoattēlu, daži printeri var neizdrukāt 
datumu pareizi. 
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Video izeja
Savienojot kameru ar ārēju video ierīci, piemēram, 
monitoru vai HDTV, iestatiet video signāla izvadi, kas atbilst 
jūsu valstij.
• 
NTSC: ASV, Kanāda, Japāna, Koreja, Taivāna, Meksika utt.
• 
PAL (atbalsta tikai PAL B, D, G, H, vai I): Austrālija, Austrija, 
Beļģija, Ķīna, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Anglija, 
Itālija, Kuveita, Malaizija, Jaunzēlande, Singapūra, Spānija, 
Zviedrija, Šveice, Taizeme, Norvēģija utt.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Pievienojot kameru HDTV, kas atbalsta Anynet+ (HDMI-
CEC), varat kontrolēt kameras atskaņošanas funkciju ar TV 
tālvadības pulti.
• 
Izslēgta: ar TV tālvadības pulti nevar vadīt kameras 
atskaņošanas funkciju.
• 
Ieslēgts*: ar TV tālvadības pulti var vadīt kameras 
atskaņošanas funkciju.
HDMI izeja
PIevienojot kameru HDTV ar HDMI kabeli, varat mainīt 
attēla izšķirtspēju.
• 
NTSCAutomātisks*, 1080p720p480p576p  
(tiek aktivizēts tikai, kad izvēlēts PAL)
Ja pievienotais HDTV neatbalsta izvēlēto izšķirtspēju, 
kamera iestata izšķirtspēju par vienu līmeni zemāk.