Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
154
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
3D HDMI 
izeja
Izvēlieties iespēju failu atskaņošanai 3D televizorā.
• 
Blakus viena otrai*: Rāda divus attēlus līdzās.
• 
Kadru aizpildīšana: Rāda attēlus, kas paredzēti kreisajai 
un labajai acis, secīgi kadros. 
Faila 
nosaukums
Iestatiet failu nosaukumu izveides metodi.
• 
Standarts*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• 
Datums
 
-
sRGB faili - MMDDXXXX.JPG. Piemēram, 1. janvārī uzņemta 
fotoattēla faila nosaukums būtu 0101XXXX.jpg.
 
-
Adobe RGB faili — _MDDXXXX.JPG mēnešiem no janvāra 
līdz septembrim, mēnešiem no oktobra līdz decembrim 
mēneša numurs tiek nomainīts uz burtu A (oktobris),  
B (novembris) un C (decembris). 
Piemēram, 3. februārī uzņemta fotoattēla faila nosaukums 
būtu _203XXXX.jpg. 5. oktobrī uzņemta fotoattēla faila 
nosaukums būtu _A05XXXX.jpg. 
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Faila numurs 
Iestatiet failu un mapju numurēšanas metodi.
• 
Atiestatīt: pēc atiestatīšanas funkcijas izmantošanas 
nākamais faila nosaukums sākas ar 0001.
• 
Sērija*: jaunie faila numuri turpina esošo numuru secību 
pat, ja esat instalējis jaunu atmiņas karti, formatējis karti 
vai dzēsis visus fotoattēlus.
• 
Pirmās mapes nosaukums ir 100PHOTO, ja esat izvēlējies 
sRGB krāsu attālumu un standarta faila nosaukumus, 
pirmā faila nosaukums ir SAM_0001.
• 
Faila nosaukuma numuri palielinās par 1 no SAM_0001 
līdz SAM_9999.
• 
Faila nosaukuma numuri palielinās par 1 no 100PHOTO 
līdz 999PHOTO.
• 
Maksimālais vienā mapē saglabājamo failu skaits ir 9999.
• 
Failu numuri tiek piešķirti atbilstoši DCF (Kameras failu 
sistēmas dizaina noteikums) specifikācijām.
• 
Mainot faila nosaukumu (piemēram, datorā), kamera 
nevarēs atskaņot failu.
Mapes veids
Iestatiet mapes tipu.
• 
Standarts*: XXXPHOTO
• 
Datums: XXX_MMDD