Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
155
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Formāts
Formatējiet atmiņas karti. Veicot formatēšanu, tiek dzēsti 
visi esošie faili, tostarp aizsargātie. ()
Var rasties kļūdas, ja tiks izmantota ar cita ražojuma 
kameru, atmiņas karšu lasītāju vai datoru formatēta 
atmiņas karte. Pirms atmiņas karšu izmantošanas 
fotoattēlu saglabāšanai formatējiet tās ar kameru.
Ierīces 
informācija
Skatiet korpusa un objektīva aparatūras versiju, Mac adresi 
un tīkla verifikācijas numuru vai atjauniniet aparatūru.
• 
Aparatūras atjaunināšana: atjauniniet kameras korpusa 
vai objektīva aparatūru. (Korpusa aparatūra,  
Objektīva aparatūra)
• 
Varat lejupielādēt aparatūras jauninājumus, izmantojot  
www.samsung.com.
• 
Nevar palaist aparatūras jauninājumu, ja nav pilnībā 
uzlādēts akumulators. Pirms palaižat aparatūras 
jauninājumu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
• 
Atjauninot aparatūru, tiks atiestatītai lietotāja iestatījumi 
un vērtības. (Datums, laiks, valoda, kā arī video 
nemainās.)
• 
Kamēr notiek atjaunināšana, neizslēdziet kameru.
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Divjoslu 
mobilais AP
Iestatiet frekvenci kameras kā AP izmantošanai ar AutoShare, 
MobileLink vai Remote Viewfinder funkciju.  
(5 GHz2,4 GHz*)
Ja kamera tiks lietota citā valstī (ne tajā, kurā to 
iegādājāties), 5 GHz Wi-Fi funkcija var nedarboties pareizi 
radiofrekvenču atšķirību dēļ. Šajā gadījumā tās vietā 
izmantojiet 2,4 GHz Wi-Fi funkciju.
GPS
• 
Ģeogrāfisko piezīmju pievienošana: iestatiet fotoattēlu 
uzņemšanu ar vietas informāciju, izmantojot Globālās 
pozicionēšanas sistēmu (GPS). Vietas informācija tiek 
pievienota Exif datiem, kas saistīti ar fotoattēlu.  
(IzslēgtaIeslēgt*)
• 
GPS derīgi laika iestatījumi: iestatiet laiku, lai izmantotu 
pēdējo vietas informāciju, kad kamerai neizdodas saņemt 
GPS signālus. Ja kamerai pēc konkrēta laika neizdodas 
saņemt GPS signālus, vietas informācija netiek reģistrēta 
fotoattēlos. (15 sek.*, 30 sek.1 min.3 min.10 min.,  
30 min.)
• 
Vietas attēlojums: iestatiet vietas informācijas 
attēlojumu uzņemšanas režīma ekrānā. Vietas informācija 
parādīsies korejiski tikai, ja atrodaties Korejā, un displeja 
valoda ir iestatīta uz korejiešu. Ja iestatīta cita valoda, 
vietas informācija parādās angliski. (IzslēgtaIeslēgt*)
• 
GPS atiestatīšana: iestatiet jūsu aktuālajai atrašanās 
vietai tuvāko GPS satelītu meklēšanu. (, Nē)
Lai izmantotu GPS funkciju, jāiegādājas papildu GPS ierīce.