Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
156
Kameras iestatījumu izvēlne > 
Iestatījums
* Noklusējums
Elements
Apraksts
Sensora 
tīrīšana
• 
Sensora tīrīšana*: noņemiet no sensora putekļus.
• 
Sākšanas darbība: kad tā ieslēgta, kamera veic sensora 
tīrīšanu, katrreiz ieslēdzoties. (Izslēgta*, Ieslēgt)
Tā kā ar produktu tiek izmantoti maināmi objektīvi, sensors 
var apklāties ar putekļiem, mainot objektīvus. Tas var 
izraisīt putekļu daļiņu parādīšanos uzņemtajos fotoattēlos. 
Ieteicams nemainīt objektīvus, atrodoties īpaši putekļainā 
vidē. Kad neizmantojat objektīvu, noteikti uzlieciet tam 
objektīva vāku.
Atiestatīt
Atiestatiet iestatīšanas izvēlni un uzņemšanas opcijas uz 
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. (Datums, laiks, valoda, 
kā arī video izvades iestatījumi nemainās.) ()
Atkl. pirmk. 
licences
Skatiet atvērtā avota licences.