Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
158
Pievienošanās ārējām ierīcēm
Skatiet fotoattēlus vai videoklipus, pieslēdzot kameru HDTV (3D TV), 
izmantojot papildu HDMI kabeli.
Failu skatīšana augstas izšķirtspējas 
televizorā
Uzņemšanas vai atskaņošanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 HDMI izeja 
ĺ
Izslēdziet kameru un augstas izšķirtspējas TV.
Pievienojiet kameru augstas izšķirtspējas TV, izmantojot 
papildu HDMI kabeli.
Ieslēdziet HDTV un tad izvēlieties HDMI video avotu.
Ieslēdziet kameru.
• 
Kad pieslēdzāt kameru HDTV, tā automātiski pāriet atskaņošanas 
režīmā.
Skatiet fotoattēlus vai atskaņojiet video, izmantojot kameras 
pogas.
• 
Izmantojot HDMI kabeli, varat pievienot kameru HDTV, izmantojot 
Anynet+(CEC) metodi. 
• 
Anynet+(CEC) funkcijas ļauj vadīt pievienotās ierīces, izmantojot TV tālvadības 
pulti.
• 
Ja HDTV atbalsta Anynet+(CEC), televizors automātiski ieslēdzas, to 
izmantojot kopā ar kameru. Šī funkcija var nebūt pieejama dažiem HDTV.
• 
Kad kamera pievienota HDTV ar HDMI kabeli, tā nevar uzņemt fotoattēlu vai 
video.
• 
Kad kamera pievienota HDTV, var nebūt pieejamas dažas kameras 
atskaņošanas funkcijas.
• 
Laika ilgums, pēc kura tiek pievienota kamera un HDTV, var atšķirties 
atkarībā no izmantotās atmiņas kartes. Tā kā atmiņas kartes galvenā funkcija 
tiek izmantota, lai uzlabotu pārsūtīšanas ātrumu, atmiņas karte ar lielāku 
pārsūtīšanas ātrumu ne vienmēr ir ātra arī, izmantojot HDMI funkciju.
• 
1920X1080 (60 fps) var atskaņot tikai Full HDTV televizoros, kas var atskaņot 
ar ātrumu 60 kadri sekundē.
Failu skatīšana HDTV vai 3D televizorā