Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
161
Pievienošanās ārējām ierīcēm > 
Failu pārsūtīšana uz datoru
Kameras atvienošana (operētājsistēmā Windows XP)
Kameras atvienošana operētājsistēmās Windows Vista, Windows 7 un 
Windows 8 ir ļoti līdzīga.
Nodrošiniet, lai starp kameru un datoru netiktu pārsūtītu dati.
• 
Ja mirgo jūsu kameras statusa lampiņa, tas nozīmē, ka notiek datu 
pārsūtīšana. Lūdzu, pagaidiet, līdz statusa lampiņa pārstāj mirgot.
Datora ekrāna apakšpusē pa labi esošajā rīkjoslā noklikšķiniet 
uz 
.
Noklikšķiniet uz uznirstošā ziņojuma.
Noklikšķiniet uz ziņojuma par drošu noņemšanu lodziņa.
Atvienojiet USB kabeli.
Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas 
operētājsistēma Mac
Tiek atbalstīta Mac OS versija 10.5 vai jaunāka.
Izslēdziet kameru.
Pievienojiet kameru Macintosh datoram, izmantojot USB 
kabeli.
• 
Kamerā jāiesprauž USB kabeļa mazais gals. Ievietojot kabeli otrādi, var 
tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.
• 
Ja mēģināt iespraust USB kabeli HDMI pieslēgvietā, kamera var 
nedarboties pareizi.