Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
165
Pievienošanās ārējām ierīcēm > 
Programmu izmantošana PC datorā
Multivides apskates programmas izmantošana
Multivides apskates programmā var atskaņot failus. Samsung i-Launcher 
ekrānā veiciet dubultklikšķi uz Multimedia Viewer.
• 
Multivides apskates programma atbalsta šādus formātus:
 
-
Video: MP4 (video: H.264, audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 
-
Fotoattēli: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• 
Faili, ko var atskaņot, izmantojot citu ražotāju ierīces, var netikt atskaņoti bez 
traucējumiem.
Fotoattēlu skatīšana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr.
Apraksts
Faila nosaukums
Palielinātais apgabals
Histogramma
Atveriet izvēlēto failu.
Histogrammas poga
Pagrieziet pa kreisi/pagrieziet pa labi.
Pārejiet uz iepriekšējo failu/pārejiet uz nākamo failu.
Pielāgojiet fotoattēlu ekrānam.
Skatiet fotoattēlu oriģinālajā izmērā.
10
Tuvināšana/tālināšana
11 
Pārslēdzas starp 2D un 3D režīmiem.