Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
16
Fotografēšanās koncepcijas
Diafragma
Diafragmas atvērums - caurums, kas kontrolē kamerā nonākošās gaismas 
daudzumu, ir viens no trim faktoriem, kas nosaka ekspozīciju. Diafragmas 
korpuss satur plānas metāla plāksnītes, kas atveras un aizveras, lai cauri 
diafragmai ielaistu gaismu kamerā. Diafragmas atvēruma izmērs ir cieši 
saistīts ar fotoattēla spilgtumu: jo lielāks diafragmas atvērums, jo spilgtāks 
fotoattēls; jo mazāks diafragmas atvērums, jo tumšāks fotoattēls.
Diafragmas atvēruma izmēri
Minimālais diafragmas 
atvērums
Vidējais diafragmas 
atvērums 
Maksimālais diafragmas 
atvērums
Tumšāks fotoattēls  
(neliels diafragmas atvērums)
Spilgtāks fotoattēls  
(plats diafragmas atvērums)
Diafragmas atvēruma izmēru apzīmē vērtība „F skaitlis.” F skaitlis apzīmē 
fokusēšanas attālumu, ko sadala objektīva diametrs. Piemēram, ja 
objektīva ar 50 mm fokusēšanas attālumu f skaitlis ir F2, diafragmas 
atvēruma diametrs ir 25 mm. (50 mm/25 mm=F2) Jo mazāks f skaitlis, jo 
lielāks diafragmas atvēruma izmērs.
Diafragmas atvēruma atvere aprakstīta kā ekspozīcijas vērtība (EV). 
Palielinoties ekspozīcijas vērtībai (+1 EV), dubultojas gaismas daudzums. 
Samazinoties ekspozīcijas vērtībai (-1 EV), uz pusi samazinās gaismas 
daudzums. Varat izmantot ekspozīcijas kompensācijas funkciju, lai 
precizētu gaismas daudzumu, sadalot ekspozīcijas vērtības 1/2, 1/3, EV utt.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Ekspozīcijas vērtības soļi