Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
169
Pielikums
Kad tiek parādīti turpmāk minētie kļūdu paziņojumi, izmēģiniet šos 
risinājumus.
Kļūdu ziņojumi
Ieteicamais risinājums
Objektīvs ir 
bloķēts
Objektīvs ir bloķēts Pagrieziet objektīvu pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam, līdz atskan klikšķis.  
(45. lpp.)
Kartes kļūda
• 
Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
• 
Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to vēlreiz.
• 
Formatējiet atmiņas karti.
Zems baterijas 
līmenis
Ievietojiet uzlādētu akumulatoru vai veiciet 
akumulatora uzlādi.
Nav attēlu faila
Uzņemiet attēlus vai ievietojiet atmiņas karti, kas 
satur fotoattēlus.
Faila kļūda
Izdzēsiet bojāto failu vai sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.
Atmiņa pilna
Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu 
atmiņas karti.
Bloķēta karte
SD, SDHC vai SDXC vai UHS-1 karti var bloķēt, lai 
novērstu failu izdzēšanu. Fotografējot atbloķējiet 
karti. (173. lpp.)
Kļūdu ziņojumi
Ieteicamais risinājums
Mapes un 
faila numurs 
ir maksimālās 
vērtības. 
Nomainiet karti.
Failu nosaukumi neatbilst DCF standartam. Pārsūtiet 
atmiņas kartē esošos failus uz datoru un formatējiet 
karti. (155. lpp.)
Error 00
Izslēdziet kameru un no jauna uzmontējiet objektīvu. 
Ja paziņojums nepazūd, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.
Error 01/02
Izslēdziet kameru, izņemiet akumulatoru un 
ievietojiet to no jauna. Ja paziņojums nepazūd, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Kļūdu paziņojumi