Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
173
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Informācija par atmiņas karti
Atbalstītā atmiņas karte
Šis produkts atbalsta SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High 
Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), UHS-1 (Ultra High 
Speed-1), microSD, microSDHC, microSDXC vai microUHS-1 atmiņas kartes.
Spaile
Ieraksta aizsardzības slēdzis
Uzlīme (priekšpusē)
Lietojot SD, SDHC, SDXC vai UHS-1 kartes ieraksta aizsardzības slēdzi, 
varat novērst failu dzēšanu. Bīdiet slēdzi uz leju, lai bloķētu, vai bīdiet to uz 
augšu, lai atbloķētu. Uzņemot fotoattēlus vai videoklipus, atbloķējiet karti.
Atmiņas kartes adapteris
Atmiņas karte
Lai ar šo produktu, datoru vai atmiņu karšu lasītāju izmantotu mikro 
atmiņas kartes, ievietojiet karti adapterī.