Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
177
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
• 
Neatstājiet ierīci ilgstoši uz ugunsnedrošām virsmām, piemēram, gultās, uz 
paklājiem vai uz elektriskām segām.
• 
Kad ierīce ir ieslēgta, neatstājiet to ilgstoši ierobežotā telpā.
• 
Neļaujiet akumulatora spailēm saskarties ar metāla priekšmetiem, piemēram, 
kaklarotām, monētām, atslēgām vai pulksteņiem.
• 
Aizstāšanai lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus litija jonu akumulatorus.
• 
Neizjauciet akumulatoru un nepieļaujiet tā caurduršanu ar asiem 
priekšmetiem.
• 
Nepakļaujiet akumulatoru augstam spiedienam vai saspiešanai.
• 
Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem triecieniem, piemēram, nometot no 
augstas vietas.
• 
Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrām, kas pārsniedz 60° C (140° F).
• 
Neļaujiet akumulatoram saskarties ar mitrumu vai šķidrumiem.
• 
Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules vai 
uguns ietekmei u.c.
Vadlīnijas, kā atbrīvoties no izstrādājuma
• 
Atbrīvojieties no akumulatora uzmanīgi.
• 
Nemetiet akumulatoru ugunī.
• 
Utilizācijas noteikumi var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Izmetiet 
akumulatoru atbilstoši vietējiem un federālajiem likumiem.
Akumulatora uzlādes vadlīnijas
Uzlādējiet akumulatoru tikai veidā, kurš aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. 
Nepareizi lādējot akumulatoru, tas var aizdegties vai eksplodēt.
Informācija par akumulatoru
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus.
Akumulatoru tehniskie dati
Elements
Apraksts
Modelis
BP1130
Veids
Litija jonu akumulators
Elementa kapacitāte
1130 mAh
Spriegums
7,6 V
Uzlādes laiks* (ja kamera ir pilnībā 
izlādējusies)
Apm. 215 min
* Akumulatora uzlādēšana, pievienojot to datoram, var aizņemt vairāk laika.
Nepareizi vai bezrūpīgi apejoties ar akumulatoru, iespējami ievainojumi 
vai nāve. Drošības nolūkos ievērojiet šīs instrukcijas, kā pareizi apieties ar 
akumulatoru:
• 
Nepareizi apejoties ar akumulatoru, tas var aizdegties vai eksplodēt. Ja 
ievērojat kādas akumulatora deformācijas, plaisas vai citas novirzes no 
normas, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar ražotāju.
• 
Lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus akumulatoru lādētājus, un 
uzlādējiet akumulatoru tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajā kārtībā.
• 
Nenovietojiet akumulatoru apsildes ierīču tuvumā un neuzglabājiet to 
pārlieku siltos apstākļos, piemēram, slēgtā mašīnā, vasarā.
• 
Neievietojiet akumulatoru mikroviļņu krāsnī.
• 
Neglabājiet akumulatoru karstās, mitrās vietās, piemēram, pirtīs vai dušas 
telpās.