Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
178
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Akumulatora darbības laiks
Uzņemšanas režīms
Vidējais laiks/fotoattēlu skaits
Fotoattēli
Apm. 165 min/Apm. 330 fotoattēli
Videoklipi
Apm. 110 minūtes (video ieraksts pie 1920X1080 
izšķirtspējas un 60 fps.)
• 
Šie skaitļi balstīti uz CIPA pārbaudes standartiem. Jūsu rezultāti var 
atšķirties atkarībā no faktiskā lietojuma.
• 
Pieejamais uzņemšanas laiks atšķiras atkarībā no fona, uzņemšanas 
intervāla un lietošanas apstākļiem.
• 
Vairāki videoklipi tika ierakstīti viens pēc otra, lai noteiktu kopējo 
ierakstīšanas laiku.
Paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, akumulatora ikona iekrāsosies sarkana 
un parādīsies paziņojums „Zems baterijas līmenis”.
Piezīmes par akumulatora lietošanu
• 
Nepakļaujiet akumulatorus ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras 
iedarbībai (zem 0° C/32° F vai virs 40° C/104° F). Pārmērīgas temperatūras 
var samazināt akumulatoru uzlādēšanas spēju.
• 
Ja kamera tiek ilgstoši izmantota, akumulatoru nodalījuma apkārtne var 
kļūt silta. Tas neietekmē kameras normālu izmantošanu.
• 
Neizslēdziet kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz vada, jo šādi var rasties 
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
• 
Par 0° C/32° F zemāku temperatūru ietekmē var samazināties 
akumulatoru kapacitāte un akumulatoru darba mūžs.
• 
Zemu temperatūru ietekmē akumulatoru kapacitāte var samazināties, 
bet, temperatūrai atgriežoties normas robežās, tā atjaunosies.
• 
Ja kamera ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās akumulatorus. 
Pretējā gadījumā akumulatori var iztecēt vai sarūsēt un radīt 
nopietnus kameras bojājumus. Ja kameru ilgstoši uzglabā ar uzstādītu 
akumulatoru, akumulators izlādējas. Pilnīgi izlādējušos akumulatoru var 
nebūt iespējams uzlādēt.
• 
Ja nelietojat kameru ilgstošu laiku (3 mēnešus vai vairāk), pārbaudiet un 
regulāri uzlādējiet akumulatoru. Ja ļaujat akumulatoram nepārtraukti 
izlādēties, tā kapacitāte un kalpošanas laiks var samazināties, kas var 
novest pie nepareizas darbības, ugunsgrēka vai sprādziena.