Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
17
Fotografēšanās koncepcijas
Diafragmas atvēruma vērtība un lauka dziļums
Varat izpludināt vai asināt fotoattēla fonu, kontrolēt diafragmas atvērumu. 
Tas ir cieši saistīts ar lauka dziļumu (DOF), ko var izteikt kā nelielu vai lielu.
Fotoattēls ar lielu DOF. 
Fotoattēls ar nelielu DOF.
Diafragmas atvēruma korpuss satur vairākas lāpstiņas. Šīs lāpstiņas kustas 
vienlaicīgi un kontrolē caur diafragmas atvēruma centru ienākošās gaismas 
daudzumu. Lāpstiņu skaits ietekmē arī gaismas formu, uzņemot nakts sižetus. 
Ja diafragmas atvērumam ir pāra lāpstiņu skaits, gaisma sadalās vienlīdzīga 
skaita sadaļās. Ja lāpstiņu skaits ir nepāra, sadaļu skaits ir divreiz lielāks par 
lāpstiņu skaitu.
Piemēram, diafragmas atvērums ar 8 lāpstiņām iedalās 8 sadaļās, bet 
diafragmas atvērums ar 7 lāpstiņām - 14 sadaļās.
7 lāpstiņas 
8 lāpstiņas