Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
183
Pielikums > 
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru
Problēma
Ieteicamais risinājums
Dators nedemonstrē 
videoklipus
Video klipus var nebūt iespējams atskaņot ar 
dažām video atskaņošanas programmām. Lai 
atskaņotu ar savu kameru uzņemtos video failus, 
izmantojiet multivides apskates programmu, 
kuru varat instalēt datorā kopā ar i-Launcher 
programmu.
i-Launcher 
nefunkcionē pareizi
• 
Aizveriet programmu i-Launcher un restartējiet 
to.
• 
Atkarībā no datora specifikācijām un vides, 
iespējams, programmu nevarēs palaist 
automātiski. Šajā gadījumā datorā noklikšķiniet 
uz Sākt 
ĺ
 Visas programmas 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher
(Operētājsistēmā Windows 8 atveriet Sākuma 
ekrānu, un pēc tam izvēlieties All apps (Visas 
programmas) 
ĺ
 Samsung i-Launcher.) Vai 
datorā ar operētājsistēmu Mac noklikšķiniet uz 
Applications (Programmas) 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher.
Nevar iestatīt DPOF 
RAW failiem
Nevar iestatīt DPOF RAW failiem.
Automātiskais fokuss 
nedarbojas
• 
Objekts neatrodas fokusā. Kad objekts atrodas 
ārpus AF zonas, fotografējiet, kustinot objektu 
uz AF zonas iekšpusi un daļēji nospiežot 
[Aizvars].
• 
Objekts atrodas pārāk tuvu. Atkāpieties no 
objekta un uzņemiet to.
• 
Fokusa režīms ir iestatīts uz MF. Pārslēdziet 
režīmu uz AF.
Problēma
Ieteicamais risinājums
AEL funkcija 
nedarbojas.
AEL funkcija nedarbojas 
t, M, i un s 
režīmos. Izvēlieties citu režīmu, lai izmantotu šo 
funkciju.
Objektīvs nedarbojas.
• 
Nodrošiniet, lai objektīvs būtu pareizi 
uzmontēts. 
• 
Noņemiet objektīvu no kameras un  
uzmontējiet to no jauna.
Nedarbojas ārējā 
zibspuldze vai GPS.
Ārējai ierīcei noteikti jābūt pareizi uzstādītai un 
ieslēgtai.
Datuma un laika 
iestatījumi parādās, 
ieslēdzot kameru.
• 
Iestatiet datumu un laiku no jauna.
• 
Šis ekrāns parādās, kad kameras iekšējais 
strāvas avots ir pilnībā izlādējies. Ievietojiet 
pilnībā uzlādētu akumulatoru un pagaidiet 
vismaz 72 stundas, lai nomainītos iekšējā 
strāvas avota izslēgšanas statuss.