Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
18
Fotografēšanās koncepcijas
Aizvara ātrums
Aizvara ātrums attiecas uz laika periodu, kas paiet no aizvara atvēršanas 
līdz tā aizvēršanai, un ir svarīgs faktors, kas ietekmē attēla spilgtumu, jo tas 
kontrolē, cik daudz gaismas izies cauri diafragmas atvērumam pirms attēla 
sensora sasniegšanas.
Parasti aizvara ātrumu var pielāgot manuāli. Aizvara ātruma mērījums 
zināms arī kā „Ekspozīcijas vērtība” (EV), kas apzīmēts ar intervāliem 1 s,  
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s un tā tālāk.
Ekspozīcija
+1 EV
-1 EV
1 sek.
1/2 sek.
1/4 sek.
1/8 sek.
1/15 sek.
1/30 sek.
Aizvara ātrums
Tāpēc, jo lielāks aizvara ātrums, jo mazāk gaismas tiek ielaists. Attiecīgi, jo 
mazāks aizvara ātrums, jo vairāk gaismas tiek ielaists.
Kā redzamos tālākajos fotoattēlos, lēns aizvara ātrums ļauj lielākam 
gaismas daudzumam sasniegt matricu un fotoattēls ir spilgtāks. No otras 
puses, ātrs aizvara ātrums pieļauj mazāku izgaismojuma ilgumu, fotoattēls 
kļūst tumšāks un kustīgu objektu aprises ir skaidrākas.
0,8 sek.
0,004 sek.