Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
189
Pielikums
Terminu skaidrojums
AP (Piekļuves punkts)
Piekļuves punkts ir ierīce, kas ļauj bezvadu tīklam pievienot bezvadu 
ierīces.
Ekspromta tīkls
Ekspromta tīkls ir pagaidu savienojums failu koplietošanai vai interneta 
savienojums starp datoriem un ierīcēm.
AdobeRGB
Adobe RGB tiek izmantots komerciālai drukai, un tam ir lielāks krāsu 
diapazons kā sRGB. Tā plašais krāsu diapazons ļauj ērti rediģēt fotoattēlus 
datorā.
AEB (Automātiska ekspozīcijas tveršana)
Šī funkcija automātiski uzņem vairākus attēlus ar dažādām ekspozīcijas 
vērtībām, lai palīdzētu uzņemt attēlu ar pareizu ekspozīciju.
AEL/AFL (Automātiskās ekspozīcijas bloķēšana/Automātiskā 
fokusa bloķēšana)
Šīs funkcijas ļauj bloķēt ekspozīciju vai fokusēties uz nepieciešamo vai 
aprēķināt ekspozīciju.
AF (Automātiskā fokusēšana)
Sistēma, kas automātiski iestata kameras objektīva fokusu uz objektu.  
Šī kamera automātiskajai fokusa iestatīšanai izmanto kontrastu.
AMOLED (Aktīvā matrices organiskā gaismu izvadošā diode) / 
LCD (Šķidro kristālu displejs)
AMOLED ir vizuāls displejs — ļoti plāns un gaišs, jo tam nav nepieciešama 
pretgaisma. LCD ir vizuāls displejs, kas parasti tiek lietots plaša patēriņa 
elektrotehnikā. Šī veida displejiem ir nepieciešama atsevišķa pretgaisma 
krāsu atveidošanai, piemēram, CCFL vai LED.
Diafragma
Diafragma kontrolē gaismas apjomu, kas sasniedz kameras sensoru.