Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
191
Pielikums > 
Terminu skaidrojums
Zibspuldze
Gaismas avots, kas ļauj radīt piemērotu ekspozīciju nepietiekama 
apgaismojuma apstākļos.
Fokusēšanas attālums
Attālums no objektīva vidus līdz tā fokālajam punktam (milimetros). Garāki 
fokālie garumi sniedz šaurākus skata leņķus un objekts tiek palielināts. Īsāki 
fokālie garumi sniedz īsākus skata leņķus.
Histogramma
Attēla spilgtuma grafisks attēlojums. Horizontālā ass attēlo spilgtumu, bet 
vertikālā ass attēlo pikseļu skaitu. Augsti punkti histogrammas kreisajā 
pusē (pārāk tumšs) un labajā pusē (pārāk gaišs) norāda, ka fotoattēla 
ekspozīcija nav pareiza.
H.264/MPEG-4
Augstas kompresijas video formāts, kuru izveidojušas starptautiskas 
standartu organizācijas ISO-IEC un ITU-T. Šis kodeks, kuru izveidojusi ir 
apvienotā video grupa (JVT), spēj nodrošināt labu video kvalitāti pie zema 
bitu pārraides ātruma.
EV (Ekspozīcijas vērtība)
Visas kameras aizvara ātruma un diafragmas atvēruma kombinācijas, kas 
sniedz vienādu ekspozīciju. 
EV kompensācija
Šī funkcija ļauj ātri pielāgot kameras mērīto ekspozīcijas vērtību ar 
ierobežotiem soļiem, lai uzlabotu fotoattēlu ekspozīciju.
Exif (Maināms attēlu failu formāts)
Specifikācija, kas definē failu formātu digitālajās kamerās, tās izveidotājs ir 
Japānas elektronikas rūpniecības attīstības asociācija (JEIDA).
Ekspozīcija
Gaismas apjoms, kas sasniedz kameras sensoru. Ekspozīcija tiek kontrolēta, 
izmantojot aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma lielumu un ISO jutību.