Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
192
Pielikums > 
Terminu skaidrojums
Mērīšana
Mērīšanas režīms ir veids, kādā kamera mēra gaismas daudzumu 
ekspozīcijas iestatīšanai.
MF (Manuālais fokuss)
Sistēma, kas manuāli iestata kameras objektīvu uz objektu.  
Varat izmantot fokusa gredzenu, lai fokusētos uz objektu.
MJPEG (Kustīgais JPEG)
Video formāts, kas tiek saspiests kā JPEG attēls.
MPO (Vairāku attēlu objekts)
Attēla faila formāts, kas satur vairākus attēlus kā failu. MPO fails rada 3D 
efektu displejos, kas saderīgi ar MPO, piemēram, 3D TV vai 3D monitoros.
Attēla sensors
Digitālās kameras fiziska daļa, uz kuras atrodas uztveršanas vieta 
katram attēla pikselim. Katra no šīm gaismjutīgajām vietām uztver 
gaismas spilgtumu ekspozīcijas laikā. Bieži satopami sensoru tipi ir CCD 
(lādiņsaistes matrica) un CMOS (papildu metāla oksīda pusvadītāja) 
matricas.
IP (Interneta protokols) adrese
IP adrese ir unikāls skaitlis, kas tiek piešķirts katrai internetam pieslēgtajai 
ierīcei.
ISO jutība
Kameras jutība pret gaismu, vadoties pēc ekvivalenta foto filmas ātruma. 
Pie augstākiem ISO jutības iestatījumiem kamera lieto lielākus slēdža 
ātrumus, kas var samazināt kameras satricinājumu un nepietiekama 
apgaismojuma izraisīto aizmiglojumu. Tomēr ar lielu jutību uzņemtie attēli 
ir jutīgāki pret troksni.
JPEG (Apvienotā fotoekspertu grupa)
Digitālo attēlu saspiešanas metode ar kvalitātes zudumu. JPEG attēli tiek 
saspiesti, lai samazinātu to failu lielumu ar minimālu attēla izšķirtspējas 
degradāciju.