Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
197
Pielikums
A
Adobe Photoshop Lightroom  167
Aizvara ātrums  18, 20
Akumulators
AllShare Play  141
Atmiņas karte
Attēla pielāgošana
Attēlu vednis  79
Automātiska fokusēšana  80
B
Bezvadu tīkls  123
D
Displ. spil.  152
DPOF (digitālās drukas pasūtījuma 
formāts)  114
E
Ekspozīcijas vērtība (EV)  16, 102
Enerģijas taupīšanas režīms  153
F
Faili
Aizsardzība  110
Dzēšana  111
Fotogrāfijas veids  74
Video veids  104
Failu pārsūtīšana
Fokusēšanas attālums  21
Fotoattēli
Fotografēšanas iespējas  73
Palielināšana  113
Rediģēšana  117
Skatīšanās 3D televizorā  159
Skatīšanās HDTV  158
Skatīšanās kamerā  108
I
i-Function  61
Ikonas
Atskaņošanas režīms  42
Uzņemšanas režīms  40
Izšķirtspēja
Atskaņošanas režīms  118
Uzņemšanas režīms (filma)  104
Uzņemšanas režīms (fotoattēls)  73
K
Kamera
Atvienošana (Windows)  161
Izkārtojums  30
Savienojums ar datoru  160
Savienojums kā ar noņemamu  
disku  160
Kameras tehniskie dati  184
Klientu apkalpošanas centrs  181
L
Alfabētiskais rādītājs