Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
20
Fotografēšanās koncepcijas
Kā diafragmas atvēruma iestatījums, aizvara 
ātrums un ISO jutība kontrolē ekspozīciju
Diafragmas atvēruma iestatījums, aizvara ātrums un ISO jutība ir cieši 
saistīti ar fotografēšanu. Diafragmas atvēruma iestatījums kontrolē atveri, 
kas nosaka gaismas ielaidi kamerā, kamēr aizvara ātrums nosaka laiku, cik 
ilgi atļauts ieplūst gaismai. ISO jutība nosaka ātrumu, kādā filmiņa reaģē uz 
gaismu. Šie trīs aspekti kopā tiek dēvēti par ekspozīcijas trīsstūri.
Aizvara ātruma, diafragmas atvēruma vērtības vai ISO jutības maiņu var 
atcelt, pielāgojot pārējos, lai uzturētu gaismas daudzumu. Taču rezultāti 
mainās atbilstoši iestatījumiem. Piemēram, aizvara ātrums ir noderīgs, 
fiksējot kustību, diafragmas atvērums var kontrolēt lauka dziļumu, un ISO 
jutība var kontrolēt fotoattēla graudainību.
Iestatījumi
Rezultāti
Diafragmas 
atvēruma 
lielums
Plats diafragmas 
atvērums  
= vairāk gaismas
Šaurs diafragmas 
atvērums  
= mazāk gaismas
Plats = neliels lauka dziļums  
Šaurs = liels lauka dziļums
Iestatījumi
Rezultāti
Aizvara 
ātrums
Liels ātrums  
= mazāk gaismas
Neliels ātrums  
= vairāk gaismas
Ātrs = mierīgs  
Lēns = miglains
ISO jutība
Augsta jutība  
= jutīgāks pret gaismu
Zema jutība  
= mazāk jutīgs pret 
gaismu
Augsts = graudaināks  
Zems = mazāk graudains