Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
22
Fotografēšanās koncepcijas
Asuma dziļums
Parasti fons ir ārpus fokusa, lai objekts izceltos, portretos un klusās dabas 
fotoattēlos, kas ir iecienītākie cilvēku vidū. Atkarībā no fokusētajiem 
apgabaliem fotoattēls var tikt izpludināts vai asināts. Tas ir tā saucamais 
„zemais DOF“ vai „augstais DOF“.
Lauka dziļums ir fokusētais apgabals ap objektu. Tāpēc neliels DOF 
nozīmē, ka fokusētais apgabals ir šaurs, un liels DOF nozīmē, ka fokusētais 
apgabals ir plats.
Fotoattēlu ar nelielu DOF, kas izceļ objektu un pārējos elementus 
izpludina, var izveidot, izmantojot teleskopa objektīvu vai izvēloties 
zemu diafragmas atvēruma vērtību. Un otrādi - fotoattēlu ar lielu DOF, 
kas asi rāda visus fotoattēla elementus, var izveidot, izmantojot platleņķa 
objektīvu vai izvēloties augstu diafragmas atvēruma vērtību.
Neliels lauka dziļums
Liels lauka dziļums
Kas kontrolē ārpusfokusa efektus?
DOF atkarīgs no diafragmas atvēruma vērtības
Jo platāks diafragmas atvērums (attiecīgi, jo zemāka diafragmas atvēruma 
vērtība), jo zemāks ir DOF. Apstākļos, kur pārējās vērtības, tajā skaitā 
aizvara ātrums un ISO jutība ir vienādas, zema diafragmas atvēruma 
vērtība veido fotoattēlu ar zemu DOF.
55 mm F5.7
55 mm F22