Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
23
Fotografēšanās koncepcijas
DOF atkarīgs no fokālā leņķa
Jo garāks fokālais leņķis, jo zemāks DOF. Teleskopa objektīvs, ar lielāku 
fokālo garumu nekā platleņķa objektīvam ar nelielu fokālo garumu, ir 
labāks, lai uzņemtu fotoattēlu ar zemu DOF. 
Fotoattēls uzņemts ar 18 mm platleņķa 
objektīvu
Fotoattēls, kas uzņemts ar 100 mm 
teleskopa objektīvu.
DOF atkarīgs no attāluma starp objektu un kameru
Jo īsāks attālums starp objektu un kameru, jo zemāks ir DOF. Tāpēc, 
uzņemot fotoattēlu objekta tuvumā, var izraisīt zema DOF fotoattēlu.
Fotoattēls, kas uzņemts ar 100 mm  
teleskopa objektīvu.
Fotoattēls, kas uzņemts objekta tuvumā.