Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
30
Kameras izkārtojums
Nr.
Nosaukums
Režīmu pārslēgs
• 
t: Viedais automātiskais režīms  
(53. lpp.)
• 
P: Programmas režīms (55. lpp.)
• 
A: Diafragmas atvēruma prioritātes 
režīms (57. lpp.)
• 
S: Aizvara prioritātes režīms (58. lpp.)
• 
M: Manuālais režīms (59. lpp.)
• 
i: Objektīva prioritātes režīms  
(60. lpp.)
• 
s: Viedais režīms (64. lpp.)
• 
B: Wi-Fi (122. lpp.)
Pārslēgripa
• 
Izvēlnes ekrānā: virzieties uz 
nepieciešamo izvēlnes elementu.
• 
Viedajā panelī: pielāgojiet izvēlēto 
iespēju.
• 
Uzņemšanas režīmā: pielāgojiet 
aizvara ātrumu vai diafragmas 
atvēruma lielumu dažos uzņemšanas 
režīmos un mainiet fokusa apgabala 
izmēru.
• 
Atskaņošanas režīmā: skatiet sīktēlus, 
palieliniet vai samaziniet fotoattēlu, 
vai atveriet vai aizveriet mapi ar 
secīgiem vai sērijveida uzņēmumiem 
Atskaņošanas režīmā.
DIRECT LINK poga: palaidiet 
priekšiestatīto Wi-Fi funkciju. (32. lpp.)
Nr.
Nosaukums
Mikrofons
Pieslēgumvietas vāks
Pieslēgumvieta
Cilpa kameras siksniņai
Attēla sensors
Iekšējā antena/NFC atzīme
*  Bezvadu tīkla izmantošanas laikā 
izvairieties no pieskaršanās iebūvētajai 
antenai.
10 
Skaļrunis
11 
Objektīva atvienotājmehānisma poga
12
Objektīva montāža
13
Objektīva montāžas rādītājs
14
AF indikators/taimera spuldze
15
Ieslēgšanas slēdzis
16 
Aizvara poga
1
2
3 4
5
7
9
10
11
12
13
14
6
4
8
7
16
15