Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Kameras izkārtojums
31
Nr.
Nosaukums
Video ierakstīšanas poga
Sāk videoklipa ierakstīšanu.
Nospiediet un turiet pogu un tad ritiniet 
pārslēgripu, lai pielāgotu ekspozīcijas 
vērtību. 
M režīmā tiks pielāgota 
diafragmas atvēruma vērtība.
Fn poga
Piekļūstiet viedajam panelim un 
precizējiet dažus iestatījumus.
o poga
• 
Izvēlnes ekrānā: saglabājiet izvēlētās 
opcijas.
• 
Uzņemšanas režīmā: ļaujiet manuāli 
izvēlēties fokusa apgabalu dažos 
uzņemšanas režīmos.
Navigācijas poga
• 
Uzņemšanas režīmā
 
-
D: skatiet kameras iestatījumus un 
nomainiet iespējas.
 
-
I: izvēlieties ISO vērtību.
 
-
C: izvēlieties diskdziņa opciju.
 
-
F: izvēlieties AF režīmu.
• 
Citās situācijās  
Virzieties attiecīgi augšup, lejup, pa 
kreisi, pa labi. 
Nr.
Nosaukums
Dzēšanas/pielāgošanas poga
• 
Uzņemšanas režīmā: veiciet piešķirto 
funkciju. (150. lpp.)
• 
Atskaņošanas režīmā: dzēsiet failus.
Demonstrēšanas poga
Atskaņošanas režīma aktivizēšana.
Statusa indikators
Norādiet kameras statusu.
• 
Mirgo: saglabājot fotoattēlu, 
uzņemot video, sūtot datus uz 
datoru, pievienojoties WLAN vai sūtot 
fotoattēlu.
• 
Deg pastāvīgā režīmā: kad nenotiek 
datu pārsūtīšana, kad datu pārsūtīšana 
uz datoru ir pabeigta vai tiek uzlādēts 
akumulators.
9
MENU poga
Piekļuve opcijām vai izvēlnēm.
5
6
1
2
3
4
7
8
9