Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
33
Atmiņas kartes un akumulatora ievietošana
Uzziniet, kā kamerā ievietot akumulatoru un papildu atmiņas karti.
Atmiņas karte
Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie 
kontakti būtu vērsti lejup.
Uzlādējams akumulators
Ievietojiet akumulatoru tā, lai Samsung 
logotips būtu vērsts augšup.
Akumulatora un atmiņas kartes izņemšana
Uzlādējams akumulators
Akumulatora 
fiksators
Lai atlaistu akumulatoru, bīdiet 
fiksatoru uz augšu.
Atmiņas karte
Viegli stumiet karti, līdz tā atvienojas no 
kameras, un tad izvelciet to no slota.
Atmiņas kartes adaptera izmantošana
Lai ar šo produktu, datoru vai atmiņu karšu lasītāju izmantotu mikro 
atmiņas kartes, ievietojiet karti adapterī.
Kamēr kameras statusa indikators mirgo, neizņemiet atmiņas karti vai 
akumulatoru. Citādi var bojāt atmiņas kartē vai kamerā glabājamos datus.